Sarsil Kamień – impregnat do kamienia

53.00 168.00 /szt.

Przygotowanie podłoża

Podstawowym warunkiem  właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona.

Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche.

Świeży beton  można impregnować nie wcześniej niż po upływie  21-28 dni  natomiast  spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu.

Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane ( np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.).
W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Prace  należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej  pogody  przy  temperaturze od  +5 do +30 ?C. Przy niższej temperaturze  efekt hydrofobowy  jest opóźniony.

 

Impregnację można  wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo.

W zależności od potrzeb biorąc pod uwagę  rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację  należy wykonać minimalnie dwukrotnie metodą ?wilgotne na wilgotne? (Drugą i kolejne  warstwy nakładać w zależności od  temperatury otoczenia i porowatości materiału  nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna).

Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:  2-3 m? z 1 kg  przy dwukrotnej impregnacji. (Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji).

SKU: SK-IM Kategoria: