Wiosenna wyprzedaż trwa! Skorzystaj z promocji już teraz! Zobacz katalog

Sklep

Regulamin sklepu manstone.pl – 04.03.2024

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu manstone.pl jest firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAN Mariusz Żywicki w Poniatowej posiadająca NIP 7171239065, zwana dalej MAN oraz reprezentowana przez Mariusza Żywickiego.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Sklepie, rozumie się przez to sklep internetowy manstone.pl

3. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

5. Administratorem Danych osobowych jest MAN.

6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu zaznaczenie odpowiedniego checkboxa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności, został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez zaznaczenie okienka potwierdzającego, że wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa: kamienia naturalnego, produktów kamiennych.

2. Przedmiotem zamówienia w Sklepie mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.

§ 3

Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla, Chrome, opera lub inna,

c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

§ 4

Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza (na stronie internetowej sklepu), w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię Nazwisko

b) Dane adresowe

c) Dane kontaktowe: telefon, email

4. Warunkiem skutecznego dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. W przypadku kilku wariantów towaru Użytkownik zobowiązany jest umieścić informacje w formularzu zamówienia, który wariant towaru wybiera.

6. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

10. W potwierdzeniu zamówienia Sklep wskazuje orientacyjny termin realizacji zamówienia. Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia pobraniowego /zamówienia płatność przy odbiorze, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w terminach wskazanych przy każdym produkcie lub po dokonaniu płatności internetowej. Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie (informacja o dostępności towaru znajduje się na jego stronie) wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.

11. Termin realizacji zamówienia w każdym z przypadków nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

12. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości, co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

13. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

14. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

15. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a) Płatność przy odbiorze – płatność za pobraniem,

b) Zwykły przelew.

16. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych (nie wysyła przesyłek za granicę).

18. Koszty przesyłek określa cennik dostępny pod adresem https://manstone.pl/koszt-wysylki.

19. Koszty przesyłki pokrywa w całości Użytkownik według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

20. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru, koszt przesyłki zmienia się w zależności od wagi całości zamówienia wyrażonej w kg.

21. Po wysłaniu towaru Użytkownik otrzyma drogą mailową numer przesyłki.

22. Dostawa zamówienia przesyłką kurierską trwa od 24 do 48h.

23. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

– Imię i nazwisko/firmę,
– Adres zamieszkania/siedziby,
– Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
– Numer zamówienia,
– Adres korespondencyjny

24. Użytkownik po stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki, powinien niezwłocznie zgłosić to obecnemu przy dostawie dostawcy/kurierowi oraz skontaktować się z firma kurierska lub pocztą, a także dodatkowo poinformować Sklep o uszkodzeniu przesyłki podczas transportu.

25. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

26. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

27. W przypadku zamówień składanych przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorców) wystawienie faktury odbędzie się po przesłaniu pisemnego upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie może być wysłane faksem lub listowanie.

§ 5

Produkty

1. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie pochodzą od producentów, i/lub importerów.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: manstone.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAN Mariusz Żywicki
ul. Młynki 83
24-320 Poniatowa

3. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

4. Dla przyspieszenia procedury prosimy o kontakt z obsługą oraz dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu/ płatności).

5. Odsyłany produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, (koszty pakowania ponosi Użytkownik).

6. Sklep dokona zwrotu wpłaconych przez Użytkownika płatności, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Jeżeli Sklep nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, będzie miał możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności określonych w pkt. 6 do czasu otrzymania i oceny stanu produktu.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres biuro@manstone.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od dnia ich zgłoszenia.

5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania ? obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§8

Opinie o towarach

1. Każdy użytkownik ma prawo do zamieszczenia własnej opinii o towarze na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Sklep internetowy manstone.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, styl oraz stanowisko przyjmowane przez użytkowników wyrażone w opiniach, jednakże w przypadku zamieszczania treści niezgodnych z prawem lub rażąco naruszających postanowienia regulaminu lub dobre obyczaje redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu, upomnienia użytkownika, a w przypadkach szczególnie rażących naruszeń także zablokowania możliwości dalszego publikowania własnych recenzji towarów w ramach strony Sklepu.

3. Sklep nie uzyskuje żadnych przychodów wynikających z faktu wpisania opinii przez użytkownika, ani nie przyznaje wynagrodzenia w żadnej formie dla użytkownika ? w związku z zamieszczeniem opinii o produkcie nie powstają żadne zobowiązania majątkowe.

4. Zamieszczona opinia lub recenzja produktu, stanowi jedynie subiektywną opinie Użytkownika i nie stanowi gwarancji, jakości towaru ani zapewnienia o jego cechach.

§9

Postanowienia końcowe

1.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator manstone.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu ? w związku z konserwacją, przebudową lub modernizacja Sklepu. Zarejestrowani klienci sklepu, manstone.pl zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu manstone.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK 1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Sklep manstone.pl

e-mail: biuro@manstone.pl

tel: 783-950-100, 607-972-063

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej biuro@manstone.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie (Adres zwrotu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAN Mariusz Żywicki, ul. Młynki 83, 24-320 Poniatowa), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK 2.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

? Adresat:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAN Mariusz Żywicki
ul. Młynki 83
24-320 Poniatowa

e-mail: biuro@manstone.pl

tel: 783-950-100, 607-972-063

? Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy………………………………………………………………………………

? Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………….

? Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………..

? Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

? Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
? Data

………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk0

Koszyk